Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Öppet hus för vägdragning av E10 förbi Kiruna nya centrum

Kirunaprojektet har tagit fram fyra olika alternativa dragningar av E10 förbi Kiruna nya centrum. Onsdagen den 11 januari hölls öppet hus på Folkets hus i Kiruna där förslagen presenterades.

Sedan oktober 2015 finns en fastställd arbetsplan för en 7 kilometer lång sträcka av ny E10 förbi Kiruna. Den harmoniserar dock inte fullt ut med kommunens utvecklingsplaner för Kirunas nya centrum och därför utgör sträckan förbi centrum en ny egen plan. Det finns fyra olika vägalternativ där ett går mer stadsnära medan övriga går längre österut. Mer information om de olika förslagen finns i samrådsunderlaget på sidan Dokument/Aktuella handlingar

fyra vägalternativDe fyra olika vägförslagen

Fram till den 20 januari kan man lämna synpunkter på förslagen som sedan presenteras i en samrådsredogörelse.

Byggstart för nya E10 planeras till hösten 2017 och färdig väg till 2020. Den nya vägen ska uppfylla kraven för en europaväg och de transportbehov som finns. Den ska även fungera för att ansluta till Kiruna stad och möjliggöra för nödvändig samhällsutveckling.