Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Skoterspåret omlagt

Nu är skoterspåret omlagt och har fått portar där det passerar skidspåret.

Skoterspåret har lagts om så att det går i öst-västlig riktning nära Matojärvis skidspår och parallellt med stängslet för nya E10:s arbetsområde. Vi har även kompletterat med flera portar för att kunna korsa skidspåret. Skoterspåret är uppfyllt vid portarna så att passagen kan ske plant för bättre sikt och möjlighet för skotrar att köra sakta över skidspåren utan att riskera köra fast.

Det är viktigt ta det försiktigt vid passagen då skidåkarna kan komma med hög fart. Avvik inte från skoterspåret då det förekommer sprängningsarbeten och stora arbetsmaskiner på vägbygget. Marken är dessutom uppgrävd under snötäcket, så eventuella hinder syns inte. 

Respektive ändar av skoterspåret där passage sker över Kurravaaravägen och Hjalmar Lundbohmsvägen kommer att flyttas allt eftersom arbetena med vägen fortskrider. Idag är änden vid Hjalmar Lundbomsvägen flyttad något, den går runt fotbollsplanen nära Petsamo. Sedan går den över Hjalmar Lundbohmsvägen och följer skidspår/promenadstråk runt det gamla dagbrottet ”Ragnar”. Kurravaaravägens passage är inte förändrad, men kan framåt våren behöva anpassas efter byggtrafiken.

Följ skoterledskryssen, kör sakta och var uppmärksam på skidåkare och gående i närheten av skoterspåret.

karta skoterspår

Karta skoterspår. Klicka för större karta (pdf-fil, 3,1 MB, öppnas i nytt fönster).