Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

cyklist ovanifrån
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nya gång- och cykelvägar byggs i anslutning till nya E10

För att få säkra och smidiga transportvägar för gående och cyklister samt till viss del skidåkare och andra friluftsutövare kommer gång- och cykelvägar med tillhörande passager att byggas i anslutning till nya E10.

– Det är viktigt att oskyddade trafikanter enkelt och säkert ska kunna ta sig mellan bostadsområden, friluftsområden och de centrala delarna av Kiruna utan att behöva dela utrymme med fordonstrafiken på E10, säger Simon Lövgren, projektledare.

Vägplanen är fastställd och byggnationen av gång- och cykelvägarna beräknas sätta igång till våren/sommaren. En gång- och cykelväg ska byggas mellan Karhuniemi och Hjalmar Lundbohmsvägen. Den blir belagd med asfalt och får en bredd på tre meter samt belysning längs hela sträckan.

Gång- och cykelvägen vid Sandstensberget, den så kallade "länken", ingår inte i vägplanen men kommer att byggas av Trafikverket för att sedan övertas av Kiruna kommun. Den nya vägen kommer i stora drag gå i samma läge som dagens "Antikrundan" och får samma standard som gång- och cykelvägen vid Karhuniemi. Gång- och cykelvägarna planeras vara klara samtidigt som etapp 1 av nya E10, det vill säga i slutet av oktober 2019.

Passagerna som kommer att kunna nyttjas av gående och cyklister och till viss del av skid- och skoteråkare vintertid, består av två ravinbroar, två träbroar över E10 för skidspår, fem passager under E10 samt även en passage under Kurravaaravägen.

Ytterligare åtgärder för gång, cykel och friluftsliv planeras för den andra etappen av ny E10 förbi Kirunas nya centrum. Hela sträckan av nya E10 med tillhörande gång- och cykelvägar, och passager beräknas vara klar i slutet av 2020.

karta gång- och cykelvägar
Klicka för större bild (pdf-fil, 1,3 MB, öppnas i nytt fönster)