Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tillfällig avstängning E10 öster om Kiruna och ny väg till Tuolluvaara

Vid byggnation av nya E10 förbi Kiruna nya centrum kommer stora anläggningsarbeten att genomföras. Därför kommer E10 att behöva stängas av och trafiken ledas om vid Tuolluvaara.

Byggandet av E10 etapp 2 pågår för fullt och vi ska bland annat bygga en ny cirkulationsplats, gång- och cykelportar, och utföra VA-arbeten inom området där Tuolluvaaravägen ansluter till E10.

För att det ska vara möjligt utföra arbetena på ett säkert sätt för både trafikanter och de som jobbar vid vägen behöver trafiken på E10 ledas om vid Tuolluvaara i två olika skeden. I första skedet stängs hela E10 öster om Kiruna av under en helg och trafiken leds om via Östra industriområdet. Andra skedet börjar direkt då E10 åter öppnas. Det blir då en ny trafiklösning med en tillfällig cirkulationsplats söder om den befintliga. Andra skedet kommer gälla under cirka ett år.

Skede 1, E10 öster om Kiruna avstängd 15-18 november 2019

E10 kommer att behöva stängas av från och med fredag 15 november kl 16.00 till och med tisdag 19 november kl 05.00. (Observera att tiden förlängts med ett dygn). Avstängningen gäller mellan korsningen av E10 och Tuolluvaaravägen/Flygplatsvägen fram till Tuolluvaara cirkulationsplats. Cirkulationsplatsen kan i detta skede användas, endast avfarten till E10 söderut är avstängd. Trafiken leds om via vägen till flygplatsen och genom Östra industriområdet. Se karta nedan.

Omledning via vägen till flygplatsen och Ö Industriområdet 15-18 november. 

Skede 2, ny väg till Tuolluvaara 18 november 2019 – sommar/höst 2020

Nuvarande cirkulationsplats vid Tuolluvaara kommer att stängas av från måndag den 18 november 2019 fram tills sommar/höst 2020. En ny tillfällig cirkulationsplats kommer användas istället. Trafiken till Tuolluvaara samt till XL-Bygg, Ramirent, TGA-området och Kirunas nya centrum kommer att ledas om via en ny tillfällig väg. Genomfartstrafiken på E10 kommer att gå i samma sträckning som idag under större delen av arbetena. Se karta nedan.

Omledning och ny infart till Tuolluvaara, Kirunas nya centrum m.m. 18 november 2019 – sommar/höst 2020. 

Vi ber om överseende med att det blir lite stökigt i området en tid. Kontakta oss gärna om du har funderingar.