Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tillfällig cirkulationsplats vid Tuolluvaara

En tillfällig cirkulationsplats är i bruk för att arbetena med etapp 2 av ny E10 ska kunna utföras. Vi har fått till oss en del synpunkter, och ser över möjliga åtgärder.

I veckan lades trafiken mot Tuolluvaara och nya centrum om till en tillfällig cirkulationsplats för att vi ska kunna utföra arbetena med etapp 2 av nya E10. Den kommer vara i drift under högst ett år. Under hösten 2020 läggs trafiken om helt eller delvis till slutligt läge för den nya sträckningen av nya E10.

Tuolluvaaravägen kommer vara grusväg över vintern med ökad driftsbevakning.

Vi har fått en del synpunkter om att cirkulationsplatsen upplevs mörk och att skyltningen bör förbättras. Våra tillfälliga trafikanordningarna följer gällande krav och föreskrifter och vi har en kontinuerlig bevakning av trafiksäkerheten, samtidigt som upplevelsen av säkerheten är viktig. Därför har skyltningen nu kompletterats, och ytterligare skyltar kommer att sättas upp under nästa vecka. Vi kommer även sätta upp en estetisk belysning så cirkulationsplatsen upplevs som trevligare.

Vi ber om överseende för stöket och vi arbetar kontinuerligt med förbättringsåtgärder.