Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Problemen med översvämmade gång- och cykelpassager avhjälpta

I år har den snabba snösmältningen ställt till det och drabbat några av gång- och cykelpassagerna för nya E10 i Kiruna. Problemet är nu avhjälpt.

Anledningen till att det blev besvärligt i år är en ovanligt snabb snösmältning i kombination med kraftigt regnfall samtidig som de på delar av sträckan pågick omläggning av ledningar.

Vattnet har nu pumpats bort i de områden som drabbats. Vi ser nu över vad som kan förbättras med bland annat diken och erosionsskydd för att så långt det är möjligt undvika att upprepning sker i framtiden.