Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägarbete

Malmtransporter Kaunisvaara–Svappavaara (MaKS)

Trafikverket bygger bättre vägar för tyngre trafik mellan Kaunisvaara och Svappavaara.

Projektet Malmtransporter Kaunisvaara–Svappavaara (MaKS) består av flera deletapper, se aktuell status för respektive deletapp under rullgardinslistan här nedanför.

På sträckan Kaunisvaara–Svappavaara finns ett ökat transportbehov för tung trafik till följd av gruvdriften. De befintliga vägarna har inte tillräcklig bärighet och standard för att klara av de tunga transporterna. Vi bygger vi om vägarna för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet. Åtgärderna består av breddning, anläggande av så kallad 2+1-väg (på E10), säkrare korsningar och rakare väg. På några sträckor bygger vi ny väg som leder trafiken utanför byar och på några sträckor blir det bredare vägrenar, kantstenbundna gångbanor eller separata gång- och cykelvägar.

Vi har tidigare byggt om 10 av 16 mil av befintlig väg mellan Kaunisvaara och Svappavaara. I projektet ingår även nya förbifarter i Vittangi och Masugnsbyn. I och med gruvstoppet 2014 avbröts planerade åtgärder men sedan sommaren 2018 är gruvverksamheten igång igen och malmtransporter körs åter längs sträckan. Förbifarterna vid Vittangi och Masugnsbyn är klara, liksom sträckan Anttis-Lovikka. Byggnation pågår för sträckan Junosuando-Masugnsbyn samt bro över Tärendö älv. Arbete med vägplaner pågår för resterande sträckor.