Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket inventerar

Under sommaren och hösten 2012 kommer Trafikverket att genomföra ett omfattande arbete i fält utmed väg 99, 395 och E45/E10 på sträckan Kaunisvaara–Svappavaara.

Arbetet i fält syftar till att öka kunskapsläget och ge underlag till planeringen av kommande åtgärder på sträckan inom ramen för projekt Malmtransporter Kaunisvaara–Svappavaara, MaKS. Personal kommer att vara ute och bland annat inventera vattendrag, naturmiljö och fåglar och arkeologi.

Projektet medför att varierande åtgärder krävs på sträckan mellan Kaunisvaara och Svappavaara. På vissa sträckor förekommer redan skyddad natur, och syftet med inventeringarna är bland annat att ta reda på om det finns ytterligare skyddsvärda naturtyper, fåglar och andra djur på sträckan. Det kan ha betydelse för vilken miljöpåverkan projektet har. Inventeringarna blir också viktiga underlag vid tillståndsprövningar och för hur eventuella skyddsåtgärder kan genomföras.

När resultaten från de miljörelaterade inventeringarna är färdiga kommer de att presenteras på webben.

Läs mer specifkt om varje område som inventeras här.

 

Kontaktpersoner:
Miljöspecialist: Katarina Andersson Trafikverket
Samordningsansvarig: Stig Sörlin, Vectura Consulting AB