Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vetgririgheten var stor bland besökarna på sakägarmötet i Svappavaara . Katja Uusitalo-Strömberg från Vectura och Anders Lindmark från Trafikverket gjorde sitt yttersta för att svara på alla frågor och att se till att alla fick komma till tals.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Givande sakägarmöte i Svappavaara

Viltstråk, höjda hastighetsgränser och placering av viadukter var några av de diskussioner som Trafikverket fick sig till livs när sakägarna längs E10 samlades i Svappavaara församlingshem.

- Det är riktigt roligt när bybor antar vår uppmaning och engagerar sig och tycker till om våra projekt, säger projektledaren Kenneth Enbom. Här i Svappavaara fick vi dessutom synpunkter på en del trafiksituationer utanför det aktuella projektets ansvarsområde.

Längs E10 mellan Svappavaara och Pitkäjärvi ska LKAB och Northlands transporter samsas om utrymmet på vägen. Trafiksituationen på denna sträcka förändras och därför vill vi få in många synpunkter från de närbonde. Ett sakägarmöte för en arbetsplan är ett sådant tillfälle till dialog och kunskapsinhämtning.

- Många markägare besitter djupa kunskaper om förhållandena i de aktuella byarna och här i Svappavaara hade vi till och med förmånen att träffa på en deltagare som var med och byggde en av de aktuella broarna år 1954 vilket ju är mycket imponerande, säger Kenneth Enbom.

Under kvällens diskussioner framkom många tankar och idéer om möjliga lösningar på utmaningen att på ett miljövänligt och säkert sätt framföra den tunga och intensiva trafiken som de nya gruvorna genererar på E10. Innehållet i de välfyllda mötesanteckningarna och synpunktsformulären förs nu in i underlaget till arbetsplanen och kommer att ytterligare förbättra materialet. Vi räknar med att en färdig utställelsehandling ska finnas tillgänglig några dagar före jul.