Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samarbete minskar påverkan på renskötseln

Det är mycket fokus på motstående intressen och konflikter kopplat till utvecklingen av gruvnäringen. Det är därför roligt att Trafikverket och Gabna fjällsameby visar att det finns en väg att samarbeta i dialog.

Den 5 februari skrev Trafikverket och Gabna sameby på ett samarbetsavtal inom projektet MaKS- Malmtransporter Kaunisvaara-Svappavaara. Båda parter vill säkerställa att rennäringen längs väg och järnväg inom projektområdet ska fungera bra under byggtiden och i framtiden.

Förmåga att hitta lösningar

Gabna sameby har också genom åren visat en enastående förmåga att hitta anpassningar för att kunna fortsätta driva en omfattande renskötsel trots infrastrukturutbyggnader och gruvnäring. Malmbanan, Kiruna tätort och LKAB;s gruvor är bland annat verksamheter som helt och hållet är belägna inom samebyns område. Samverkan och samarbete är lösningen och där är Gabna en viktig förebild.

Ökad trafikmängd påverkar renskötseln

-Vi är medvetna om att den ökade trafikmängden längs vägarna i Tornedalen kan försvåra för renskötseln i området, säger regionchef Arnold Vonkavaara. Genom ett bra samarbete kan vi minska påverkan på rennäringen. Det är den nya gruvan i Kaunisvaara och transporterna till och från den som gjort att Trafikverket nu ska rusta upp vägarna i området.

- Stora delar av sträckan mellan Junosuando och Svappavaara går rakt igenom våra vinterbetesland och den större trafikmängden kommer att öka infrastrukturens påverkan på renarnas förflyttningar mellan olika betesområden, säger Lars-Erik Kuhmunen ordförande i Gabna sameby. Via avtalet med Trafikverket vill vi säkerställa att vi får en bra dialog och att vi kan påverka vår närings utveckling i Tornedalen och i andra områden.

Samarbetet ger underlag till bra beslut

Samarbetsavtalet ska leda till att all den kunskap som finns idag, via forskning och erfarenhetsåterföring, samlas upp och nyttjas på bästa sätt i det nu aktuella projektet och andra likande projekt där rennäringen påverkas.

- Vi hoppas kunna bli ännu bättre på exempelvis viltstängsling och djurpåkörningsprevention. Samarbetet med Gabna ska ge oss bra beslutsunderlag för anpassnings- och kompensationsåtgärder gentemot rennäringen, avslutar markförhandlare Torbjörn Berglund.