Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kartor och annat material studerades flitigt under samrådsmötet och stort och smått avhandlades med Trafikverkets representanter.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förbifart Masugnsbyn

Samrådsmötet i Masugnsbyn på tisdagen den 22 oktober samlade ett trettiotal ortsbor, Trafikverkets projektledare Kenneth Enbom, markförhandlaren Hans Stöckel, landskapsarkitekten Maria Hildén från Vectura och experter inom miljöfrågor och vägprojektering.

 - Det formella samrådet handlade om förbifarten men vi redovisade också planerna på ombyggnationer av befintlig väg genom byn, säger Kenneth Enbom. Där handlar det bland annat om nya busshållplatser och åtgärder som underlättar för gående och cyklister.

Förslaget om förbifarten mottogs överlag positivt, men Trafikverket fick också ta emot många synpunkter från deltagarna på mötet.

I bakgrunden fanns en del oro för hur en eventuell gruvhantering kan komma att påverka Masugnsbyn, men också förslag på sänkta hastigheter genom byn. Stora och små synpunkter togs emot och ska nu dokumenteras och arbetas in i en färdig arbetsplan.

Det är förstås den tunga malmtrafiken som ligger till grund för MAKS-projektet. Till ekvationen hör också att LKABs dolomittransporter går genom byn och de kommer att öka kraftigt i takt med att LKAB höjer sin pelletsproduktion.

- Vår inställning är att försöka göra så små intrång som möjligt där syftet är att förbättra trafiksäkerheten genom byn och samtidigt via förbifarten skapa säkrare malmtransporter, avslutade Kenneth Enbom.

Med på mötet fanns också engelsmannen Bruce Cripps från Talga Mining, det prospeketeringsföretag som har undersökningstillstånd för en järnmalmsfyndighet som sträcker sig från väg 395, mitt i byn och minst fem kilometer i nordlig riktning.