Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi färdigställer pågående byggen

I sommar färdigställer vi de påbörjade byggnationerna längs sträckan. Förbifarterna som är avbrutna, i Vittangi och Masugnsbyn, inventeras i avvaktan på beslut om återställan eller fortsatt arbete.

Trafikverkets uppdrag är att se till att vägarna är framkomliga och säkra för person- och godstrafik. Inför gruvetableringen i Kaunisvaara har vi förbättrat vägen för att klara den ökande trafiken med malmtransporter. Efter gruvstoppet vid årsskiftet har förutsättningarna ändrats.

Vad har vi byggt

Av den totalt 16 mil långa sträckan är halva sträckan påbörjad och delvis klar med förstärkning, breddning och ny beläggning. Vi har siktröjt och rätat ut kurvor, byggt en ny bro i Vuostojoki och rustat upp rastplatsen Suptallen. Genom Vittangi och Masugnsbyn har vi gjort trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Dessutom har vi gjort fönsterbyten på fastigheter som ligger nära vägen och är utsatta för buller.

Det här har vi kvar att göra

Vi färdigställer det som är påbörjat på sträckan. Det handlar om kurvrätningar, beläggningsarbeten och färdigställande av gång- och cykelväg. Det ska också byggas en ny bro över Tärendö älv.

Kör försiktigt genom arbetsplatserna

Vi försöker planera våra vägarbeten så att trafiken ska flyta smidigt, men självklart kan det bli störningar i trafiken. Vi uppmanar alla trafikanter att köra försiktigt längs våra vägarbeten och samtidigt tänka på säkerheten för de som arbetar vid vägen.

Läs mer om vilka byggprojekt som är aktuella i sommar