Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Markeringar i ny väg.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sommarens vägarbeten

Vi bygger klart de sista påbörjade byggnationerna längs sträckan. Det är fortfarande osäkert vilka behov av transporter som kommer att behövas, därför väljer vi att avvakta med förbifarterna vid Vittangi och Masugnsbyn tills vidare.

Trafikverkets uppdrag är att se till att vägarna är framkomliga och säkra för person- och godstrafik. Inför gruvetableringen i Kaunisvaara har vi förbättrat vägen för att klara den ökande trafiken med malmtransporter. Efter gruvstoppet har förutsättningarna ändrats och vi har i stället färdigställt de arbeten som har varit påbörjade.

Nu gör vi de sista åtgärderna och när det är klart kommer vi att göra en hastighetsöversyn på hela sträckan. Arbetena med förbifartena vid Vittangi och Masugnsbyn avvaktar vi med tills vidare.

Upprustning av vägarna i området

Efter denna byggsäsong har vi förstärkt, breddad och lagt ny beläggning på cirka 10 mil väg. Vi har byggt gång- och cykelvägar i Kaunisvaara och i Lovikka, siktröjt och rätat ut kurvor, byggt en ny bro i Vuostojoki och rustat upp rastplatsen Suptallen. Genom Vittangi och Masugnsbyn har vi gjort trafiksäkerhetshöjande åtgärder med särskilt fokus på oskyddade trafikanter. Dessutom har vi tillgänglighetsanpassat busshållplatser och vi har gjort fönsterbyten på fastigheter som ligger nära vägen och är utsatta för buller.

Läs mer om vilka byggprojekt som är aktuella i sommar