Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket beviljar fortsatt dispens för 90 tonstransporter för Kaunis Iron

Trafikverket har förlängt dispensen för Kaunis Iron att köra 90 tons tunga transporter mellan Kaunisvaara och Pitkäjärvi i ytterligare ett år.

Samtidigt pågår planeringen för byggstart av Förbifart Vittangi och Förbifart Masugnsbyn som när de är färdigställda kommer att leda till ökad trafiksäkerhet.  

Vi har genomfört en analys av vägen från gruvan till omlastningen till järnväg, för att se över vilka åtgärder som kan behövas för att höja trafiksäkerheten på kort sikt. Bland annat finns förslag om sänkt hastighet på del av vägsträckan, reparation av beläggning, se över kurvor och skyltning.

– Näringslivet ska kunna transportera gods på ett säkert sätt på statliga vägar, men vägarna ska även fungera för andra trafikanter, säger Helena Eriksson, regional direktör. Om vi inte beviljar dispens innebär det att betydligt fler lastbilar måste frakta malmen, vilket leder till en större risk för att olyckor ska inträffa.

Trafikverket har också skärpt kraven på Kaunis Iron inför förnyandet av dispensen. Bland annat ska Kaunis Iron rapportera mer frekvent till Trafikverket kring transporternas vikt och hastighet, och man ska arbeta aktivt med utbildning av lastbilsförarna.

– På längre sikt kommer byggnationen av Förbifart Vittangi och Förbifart Masugnsbyn leda till att olycksrisken minskar, säger Helena Eriksson.

Olycksrisken minskar tack vare att vi bygger en väg som är anpassad efter modern standard. Den byggs och utformas för tunga transporter, har en högre bärighet. Genom att vi bygger förbifarter så går inte vägarna längre genom samhällen, och riskerna minskar därmed för oskyddade trafikanter. Vägarna byggs för 100 km/h och ska bli 8 meter breda.

Byggstart sker för Förbifart Vittangi december 2019, och trafikstart sker okt/nov 2020 (helt färdigställd 2021). Förbifart Masugnsbyn byggstart vår/sommar 2020, och har ca 1 ½ års byggtid. Planering pågår även för att rusta upp återstående delar av befintlig väg mellan Kaunisvaara och Svappavaara.

Dispensen gäller i ett år, från och med den 1 juli 2019.