Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Samråd om ny bro över Torne älv i Autio

Trafikverket planerar för att bygga en ny bro över Torne älv vid Autio (väg 99). Vi har tagit fram en samrådshandling för vägplan samt ett samrådsunderlag för vattenverksamhet och Natura 2000-område.

- Det känns bra att komma igång på allvar med det här arbetet då bron är viktig, inte minst för malmtransporterna. I samrådsmaterialet finns vår planering och de konsekvenser som dessa får för miljön. Samrådet omfattar vägplan, vattenverksamhet och Natura 2000-område Torne älv, säger David Björnfot, projektledare vid Trafikverket.

Den befintliga bron efter väg 99 vid Autio är sliten och behöver ersättas med en ny. Den nya bron ska anpassas för malmtransporterna som går från gruvan i Kaunisvaara. Bron har varit avstängd i perioder på grund av säkerhetsskäl och Trafikverket gör fortlöpande mätningar på den befintliga bron.

-  Byggstarten är planerad till 2023. För att trafiken ska kunna passera Torne älv under tiden när den nya bron byggs, kommer en tillfällig bro först anläggas. Byggstart för den tillfälliga bron är planerad till hösten/vintern 2022 och den tillfälliga bron kommer att rivas när den nya står klar 2025, säger David Björnfot, projektledare vid Trafikverket.

På grund av det rådande pandemiläget kommer Trafikverket inte att genomföra något samråd på plats. Dock kommer berörda markägare ges möjlighet att samråda på orten. Handlingarna finns från och med idag, 20/5, tillgängliga på Trafikverket webbplats (se Aktuella handlingar) samt på Trafikverkets regionkontor i Luleå. Samrådet avslutas 10 juni.