Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Anttis–Lovikka

Vi bygger om vägen mellan Anttis och Lovikka.

Den drygt 13,5 kilometer långa sträckan kommer att förstärkas och breddas. Korsningar, skarpa kurvor och krön anpassas till den ökade trafikmängden så att transporterna kan ske på ett trafiksäkert sätt. 

Byggnationen av den 8,5 kilometer långa etappen från Anttishållet startade 2020. I juni 2021 kommer sträckan att beläggas med ytterligare två lager asfalt. Ombyggnation för resterande del har påbörjats våren 2021. Framkomligheten blir begränsad längs hela sträckan under sommaren. Alla arbeten beräknas vara klara hösten 2021.

Inne i Anttis kommer två busshållplatser byggas och bullerskydd kan bli aktuellt för vissa fastigheter. Berörda kommer då att kontaktas.