Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Anttis–Lovikka

Vi har byggt om vägen mellan Anttis och Lovikka.

Vägen mellan Anttis och Lovikka är färdigbyggd. Den har förstärkts och breddats. Korsningar, skarpa kurvor och krön har anpassats till den ökade trafikmängden så att transporterna kan ske på ett trafiksäkert sätt. Inne i Anttis har två busshållplatser byggts.

Bullerplank och andra bullerdämpande åtgärder återstår och kommer sättas upp under hösten 2021.