Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bro över Tärendö älv

Trafikverket planerar för en ny bro över Tärendö älv med tillhörande ny dragning av väg 395.

Byggnation av den nya bron startade i början av 2021 och byggtiden beräknas till  ca 1,5 år. Arbeten med brostöd pågår, lansering av broöverbyggnad sker i början av 2022.

Den nya bron blir 8 meter bred och få högre bärighetsklass. Det innebär att dagens trafikljus kommer tas bort och det kommer bli möjligt att mötas för alla trafikslag.

Under byggtiden kan trafiken flyta på som vanligt på den befintliga bron tills att den nya bron är klar. Våren/sommaren 2022 blir det en viss påverkan på trafiken då vägarbeten pågår på sträckan. Efter att trafiken växlat över till den nya bron påbörjas arbetet med att riva den befintliga.

Trafikpåsläpp på den nya bron planeras till oktober 2022. Samtliga arbeten ska vara slutförda juni 2023.