Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förbifart Masugnsbyn

Vi bygger en förbifart norr om Masugnsbyn för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Den 21 september kan den nya vägen öppna för trafik.

Vi bygger en ny 5,7 kilometer lång väg norr om Masugnsbyn. En förbifart förbättrar framkomligheten och ökar trafiksäkerheten för samtliga trafikslag i Masugnsbyn. Malmtransporterna och annan genomfartstrafik flyttas över till förbifarten.

Två stycken nya anslutningar byggs mot den nya vägdragningen. Båda anslutningarna utförs av typ C-korsningar. En C-korsning har mittrefuger och separat körfält för vänstersvängande trafik. Belysning kommer sättas upp vid korsningarna. Den nya vägens bredd blir 8 meter. Parkeringsfickorna görs större än standard för att möjliggöra kortare stopp för stora transporter. En skoterport har även byggts på sträckan. 

Den 21 september 2021 kan den nya förbifarten öppna för trafik. Elströmmen till belysningen kommer kopplas på senare under hösten.