Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Förbifart Masugnsbyn

Vi bygger en förbifart norr om Masugnsbyn för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.

Vi har börjat bygga en ny 5,7 kilometer lång väg norr om Masugnsbyn. En förbifart förbättrar framkomligheten och ökar trafiksäkerheten för samtliga trafikslag i Masugnsbyn. Malmtransporterna och annan genomfartstrafik flyttas över till förbifarten.

Två stycken nya anslutningar kommer att byggas mot den nya vägdragningen. Båda anslutningarna utförs av typ C-korsningar. En typ C-korsning har mittrefuger och separat körfält för vänstersvängande trafik. De nya C-korsningarna ansluts mot allmän väg till Masugnsbyn.

Den nya vägens bredd blir 8 meter. Parkeringsfickorna görs större än standard för att möjliggöra kortare stopp för stora transporter. En skoterport ska också byggas på sträckan.

Arbetena kommer pågå till december och återupptas i juni 2021. I år kommer inte arbetena att märkas av så mycket eftersom de sker på nya sträckningen. Nästa år ska nya korsningar byggas och då blir det mer störningar i området. Alla byggnationer beräknas vara klara hösten 2021.