Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Förbifart Masugnsbyn

Vi bygger en förbifart norr om Masugnsbyn för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.

Vi bygger en ny 5,7 kilometer lång väg norr om Masugnsbyn. En förbifart förbättrar framkomligheten och ökar trafiksäkerheten för samtliga trafikslag i Masugnsbyn. Malmtransporterna och annan genomfartstrafik flyttas över till förbifarten.

Två stycken nya anslutningar kommer att byggas mot den nya vägdragningen. Båda anslutningarna utförs av typ C-korsningar. En C-korsning har mittrefuger och separat körfält för vänstersvängande trafik. De nya C-korsningarna ansluts mot allmän väg till Masugnsbyn. Belysning kommer sättas upp vid korsningarna.

Den nya vägens bredd blir 8 meter. Parkeringsfickorna görs större än standard för att möjliggöra kortare stopp för stora transporter. En skoterport har även byggts på sträckan.

Framkomligheten blir begränsad under tiden korsningarna byggs. Alla byggnationer beräknas vara klara hösten 2021.