Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förbifart Masugnsbyn

Vi planerar bygga en förbifart norr om Masugnsbyn för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.

En ny 5,7 kilometer lång väg kommer byggas norr om Masugnsbyn. En förbifart förbättrar framkomligheten och ökar trafiksäkerheten för samtliga trafikslag i Masugnsbyn. Malmtransporterna och annan genomfartstrafik flyttas över till förbifarten.

Två stycken nya anslutningar kommer att byggas mot den nya vägdragningen. Båda anslutningarna utförs av typ C-korsningar. En typ C-korsning har mittrefuger och separat körfält för vänstersvängande trafik. De nya C-korsningarna ansluts mot allmän väg till Masugnsbyn.

Den nya vägens bredd blir 8 meter. Parkeringsfickorna görs större än standard för att möjliggöra kortare stopp för stora transporter. En skoterport ska också byggas på sträckan.

Byggstart har planerats till hösten 2020. Dock har tilldelningen av entreprenör blivit överprövad och byggstarten riskerar att bli något uppskjuten. Fallet avgörs i Förvaltningsrätten och byggstarten kan ske först efter beslut fattats.