Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Junosuando-Masugnsbyn

Byggstart för sträckan Junosuando-Masugnsbyn pågår. Vägen ska breddas och förstärkas.

Sträckan mellan Junosuando och Masugnsbyn är drygt 11 kilometer lång och ska breddas och förstärkas. Avverkning är utförd och vägbyggnationerna kommer påbörjas i höjd med Leppäjoki. Där kommer vi bygga en ny bro strax norr om den befintliga.

Arbetena med den befintliga vägen pågår. Anslutningsvägen till den nya bron över Leppäjoki planeras att öppna för trafik under september/oktober.  Asfaltering påbörjas i början av september och kommer innebära mer märkbara trafikstörningar på sträckan. Mindre arbeten kommer pågå under hösten, sedan blir det ett uppehåll under vintern. Vägarbetena återupptas i maj nästa år och beräknas vara klara hösten 2022.