Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Junosuando-Masugnsbyn

Byggstart för sträckan Junosuando-Masugnsbyn beräknas till månadsskiftet februari/mars 2021.

Sträckan mellan Junosuando och Masugnsbyn är drygt 11 kilometer lång och ska breddas och förstärkas. Avverkning är utförd och vägbyggnationerna kommer påbörjas i höjd med Leppäjoki. Där kommer vi bygga en ny bro strax norr om den befintliga.

Arbeten med en anslutningsväg till det nya broläget och den nya bron över Leppäjoki kommer att pågå fram till våren. Under denna tid blir det mycket begränsade störningar för trafiken då schaktarbetena kommer ske utanför den befintliga vägen.

Arbetena med den befintliga vägen påbörjas under maj månad 2021 och kommer innebära mer märkbara trafikstörningar på sträckan. Hösten 2022 beräknas alla arbeten vara klara.