Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Ny järnvägsstation, Kiruna

Trafikverket arbetar med en järnvägsplan för en ny järnvägsstation i Kiruna. Första steget i järnvägsplanen är att utreda och besluta om en placering för den nya stationen. Trafikverket avser att ta ställning till lokalisering sommaren 2021. ​​

Vi arbetar med en järnvägsplan och utreder flera alternativa placeringar av en ny järnvägsstation. Under hösten 2020 har samråd genomförts för järnvägsplanen där vi samlat in synpunkter och underlag till projektet från intressenter och allmänheten. ​ Nästa samråd sker 10 maj-7 juni 2021.

I samrådshandlingen beskrivs alternativen nedan och i samrådet får man tycka till om framtagna förslag.

De utredningsalternativ som kvarstår i det fortsatta arbetet med järnvägsplanen är:

  • Kiruna malmbangård, ombyggnation av den tillfälliga stationen (KMB)
  • Centrumnära alternativ via en östlig eller västlig korridor in mot nya centrum. Både den östliga och västliga korridoren möjliggör ett stationsläge i området vid Kirunas nya centrum (KNC) eller vid Lombolo-Nikkalouktavägen (LON), se karta nedan. En dragning av järnvägen i den östliga korridoren möjliggör även en kombination med en hållplats vid flyget och en station i ett centrumnära läge.

Vi är i ett tidigt skede i planläggningsprocessen och det kan fortfarande bli förändringar av linjer och stationslägen. Vi avser att ta ställning till val av lokalisering  sommaren 2021. Mer information om de olika alternativen finns under respektive länk nedan.