Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Ny järnvägsstation, Kiruna

Trafikverket arbetar med en järnvägsplan för en ny järnvägsstation i Kiruna. Första steget i järnvägsplanen är att utreda och besluta om en placering för den nya stationen. Trafikverket avser att ta beslut om val av lokalisering i juni 2021. ​​

Bakgrunden till projektet är att Kiruna behöver en ny järnvägsstation för persontrafik. Ny järnväg till Kiruna har byggts och en tillfällig järnvägsstation är sedan 2013 i bruk på Kiruna Malmbangård, cirka 1,5 km norr om Kiruna C. Byggnaden för den tillfälliga stationen var tidigare en fjärrstation som renoverades för att bli stationshus. ​​

I järnvägsplanen utreds flera alternativa placeringar av en ny järnvägsstation. Trafikverket har nu arbetat vidare i planprocessen med att utreda och utvärdera alternativen. Under hösten 2020 har samråd genomförts för att samla in synpunkter och underlag till projektet från intressenter och allmänheten. ​ ​

De alternativ som Trafikverket utreder vidare för järnvägsstationens placering är:​

  • Kiruna malmbangård, ombyggnation av den tillfälliga stationen (UA KMB)
  • Kiruna flygplats (UA KFP)
  • Centrumnära (UA KNC, UA LON, UA ÖI)

Kiruna malmbangård innebär en ombyggnad av dagens tillfälliga station. För alternativen vid centrum  finns två tänkbara korridorer inom vilka en ny järnväg skulle kunna dras. Inom korridorerna finns det också flera olika varianter av stationsplacering. Det finns exempelvis ett alternativ som innebär en stationsplacering vid Kirunas nya centrum, med hållplats vid flygplatsen. För alla alternativ vid centrum och flygplatsen​​ kommer den nya järnvägen in via Svappavaarabanan. Vi är i ett tidigt skede i planläggningsprocessen och det kan fortfarande bli förändringar av linjer och stationslägen. Mer information om de olika alternativen finns under respektive länk nedan.

Samråd sker kontinuerligt genom hela planprocessen.  Nästa större allmänna samråd i projektet kommer att ske under våren 2021 då samrådshandling  för val av lokalisering presenteras. I handlingen kommer ovanstående alternativ att beskrivas och i samrådet ges en möjlighet att tycka till om framtagna förslag innan Trafikverket beslutar om val av lokaliseringsalternativ.

Förkortningar stationsplacering

UA KMB = utredningsalternativ Kiruna malmbangård
UA KFP = utredningsalternativ Kiruna flygplats
UA KNC = utredningsalternativ Kiruna nya centrum
UA LON = utredningsalternativ Lombolo-Nikkaluoktavägen (väg 870)
UA ÖI = utredningsalternativ Östra industriområdet