Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Ny järnvägsstation, Kiruna

Trafikverket ska ta fram en järnvägsplan för en ny järnvägsstation i Kiruna. Därefter beslutas var den nya stationen ska placeras. Samtidigt görs en teknisk utredning av befintlig järnvägsstation.

Kiruna behöver en ny järnvägsstation för person- och godstrafik. Den nya järnvägen har flyttats och en tillfällig järnvägsstation är sedan 2013 i bruk på Kiruna Malmbangård, cirka 1,5 km norr om Kiruna C. Byggnaden för den tillfälliga stationen var tidigare en fjärrstation som renoverades för att bli stationshus. 

Det finns flera alternativa placeringar av en ny järnvägsstation:

  • behålla stationen i befintligt läge
  • placera stationen vid nya centrum eller i anslutning till flygplatsen
  • yttre alternativ strax norr respektive söder om Kiruna

Arbetet med en järnvägsplan har startat och ska leda till beslut om placering av stationen. Från att en järnvägsplan påbörjas tar det upp till två år innan val av placering kan göras. Planen ska samrådas och berörd allmänhet ges en möjlighet att tycka till.

Det är viktigt att nuvarande station och järnvägsanläggning är i funktion fram till dess att den nya tas i bruk. Därför ska en teknisk utredning  göras av befintlig station för att se hur länge den kan användas.

Tidigare har en förstudie genomförts och kompletterats med en åtgärdsvalsstudie. Länkar till förstudien och åtgärdsvalsstudien finns nedan. Kartan nedan visar de olika utredningsalternativen.