Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utredningsalternativ - Centrumnära

De centrumnära alternativen innebär en stationsplacering nära Kirunas nya centrum.

Det finns två korridorer inom vilka en ny järnväg kan dras in till nya centrum. Antingen kan järnvägen gå österut nära flygplatsen eller i en mer västlig korridor som följer väg 870, Nikkaluoktavägen. ​Stationsplaceringarna vid nya centrum är möjliga både för den östliga och den västliga korridoren. För den östliga korridoren finns en möjlighet att ansluta järnvägen med en hållplats vid flygplatsen för att sedan fortsätta västerut eller norrut in mot en station i centrum.

Det finns flera olika förslag till var nya järnvägsstationen kan placeras:

  • Söder om Lombololeden, öster eller väster om väg 870​ (alternativ LON 1, LON 2 och LON 3).
  • Norr om Lombololeden, in mot Kirunas nya centrum (alternativ KNC).

Längre ner på sidan kan du se VR-filmer över de olika centrumnära alternativen.

 

Alternativ stationsplacering Lombolo-Nikkaluoktavägen (LON) 

 

Illustration placering av järnvägsstation väster om väg 870 och söder om Lombololeden. Vy mot norr. Stationen kan även placeras på östra sidan av väg 870. Den nya järnvägen kan ansluta via östlig eller västlig korridor in till nya centrum. 

 

Alternativ stationsplacering Kiruna nya centrum (KNC)

Illustration placering av station vid Kiruna nya centrum. Vy mot nord-öst. Den nya järnvägen kan ansluta via östlig eller västlig korridor in till nya centrum.
Illustration placering av station vid Kiruna nya centrum. Vy mot nord-öst. Den nya järnvägen kan ansluta via östlig eller västlig korridor in till nya centrum.  
Illustration placering av station vid Kiruna nya centrum. Vy mot norr. Lombololeden passerar över järnvägsstationen.
Illustration placering av station vid Kiruna nya centrum. Vy mot norr. Lombololeden passerar över järnvägsstationen.  

 

Illustrationerna är förslag och visar genomförbara principskisser på stationslägen. När vi har tagit ställning om var stationen ska placeras kommer förslaget förfinas i plan och profil inom korridoren. 

Förkortningar stationsplaceringar

KMB = utredningsalternativ Kiruna malmbangård
KNC = utredningsalternativ Kiruna nya centrum
LON = utredningsalternativ Lombolo-Nikkaluoktavägen (väg 870)