Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Synpunkter från samrådet besvaras

Det andra samrådet för ny järnvägsstation i Kiruna är nu avslutat och vi bemöter synpunkterna som kommit in i en samrådsredogörelse. I slutet av sommaren gör vi ett ställningstagande om var den nya järnvägsstationen ska placeras.

Vi har fått in många synpunkter från intressenter, föreningar och allmänhet i Kiruna för det alternativ som vi förordar att utreda vidare. Det förordade alternativet innebär en stationsplacering söder om Lombololeden som dras i en västlig korridor nära väg 870. Synpunkterna handlar bland annat om vilken plats man tycker att den nya järnvägsstationen ska byggas på, var man tycker att en ny järnväg ska dras och olika faktorer som man vill att vi tar hänsyn till i det fortsatta arbetet. Synpunkterna och svaren har sammanfattats i en samrådsredogörelse.

I slutet av sommaren kommer vi göra ett ställningstagande om vad vi i det fortsatta planarbetet går vidare med att utreda. Under 2022 kommer vi hålla ytterligare samråd om utformningen av alternativet.