Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket närmare ett beslut om ny järnvägsstation i Kiruna

Trafikverket har nu beslutat att gå vidare med alternativen vid centrum, flygplatsen och malmbangården. De yttre alternativen vid Peuravaara och Kirunavaara väljs bort från vidare utredning i järnvägsplanen.

-  Det känns bra att vi nu går vidare med de mest centrumnära och tillgängliga alternativen. De stationsplaceringar som valts bort ligger utanför bebyggelse och är inte lämpliga ur vare sig trygghets- eller trafiksäkerhetshänsyn, säger Marie Stenman, projektledare på Trafikverket.

Efter att alternativen för den nya järnvägsstationen har studerats, och synpunkter inkommit i samråden går Trafikverket vidare i det fortsatta arbetet med alternativen i områdena vid nya centrum, flygplatsen och malmbangården, där stationen ligger idag.  Alternativen Peuravaara eller Kirunavaara väljs bort eftersom de har för låg måluppfyllelse när det framförallt gäller tillgängligheten. Att placera en ny järnvägsstation vid dessa perifera lägen skulle innebära ett avstånd på ca 7 kilometer från den nya tågstationen till Kirunas nya centrum där tyngdpunkten av bostadsområden, arbetsplatser och övriga målpunkter kommer att finnas.

-  Det är långt avstånd till stationen och inte lämpligt att anlägga en gång- och cykelväg till någon av placeringarna. Båda alternativen bedöms påverka rennäringen i området, och Peuravaara bedöms även påverka naturmiljön negativt, säger Marie Stenman, projektledare på Trafikverket och fortsätter:

-  Alternativet vid malmbangården tillsammans med de centrumnära alternativen och flygplatsen är aktuella att utreda vidare i det fortsatta arbetet med järnvägsplanen, säger Marie Stenman.

Till våren ska Trafikverket förorda ett av de kvarstående alternativen som placering av den nya stationen. Förslaget ska sen samrådas igen med berörda som får en möjlighet att tycka till innan Trafikverket beslutar om placeringen.