Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggarbete

Pajala, tätortsupprustning

Trafikverket har rustat upp delar av Pajala tätort, för att förbättra säkerheten och tillgängligheten. Arbetet blev klart hösten 2018.

Tornedalsvägen, Kirunavägen och Soukolovägen i Pajala centrum är statliga vägar och utformade för genomfartstrafik. Eftersom genomfartstrafiken i dag går på väg 99 (Genvägen), kommer de tre vägarna i centrum att anpassas för lokal trafik, fotgängare och cyklister. Det sker i samband med tätortsupprustningen, och vägarna får då ett helt nytt utseende, vilket ger ett trevligare centrum. När tätortsupprustningen är klar lämnas Tornedalsvägen, KIrunavägen och Suokolovägen över till Pajala kommun.

Etapp 1, Kengisgatan, genomfördes under 2016. Etapp 2 inleds under försommaren 2017 och ska vara färdigställd under hösten 2018.

Vad ska göras?

 • Tornedalsvägen och Kirunavägen byggs om mellan Kengisgatan och Förvaltningsvägen, och Soukolovägen byggs om mellan väg 99 (Genvägen) och Tornedalsvägen. Detta ger Pajala tätort en mer stadsmässig utformning, med tydliga gång- och cykelstråk, träd, belysning och parkeringsplatser.
 • Vid Hälsocentralen byggs en busshållplats på bägge sidor av Kirunavägen samt en gångpassage. Dessutom görs en del arbeten med vatten och avlopp.
 • Gångpassager byggs över Tornedalsvägen vid Brovägen och Mommavägen.
 • Förorenad mark på Soukolovägen saneras.

Varför görs tätortsupprustningen?

 • Fotgängare och cyklister ska få mer utrymme.
 • Alla ska kunna ta sig fram.
 • Det ska bli tydligare var man får parkera.
 • Trafiksäkerheten ska öka genom att gatorna utformas för lägre hastighet för bilarna.
 • Träd, bra belysning och fina material ska göra centrum mer trivsamt.

Avstängning för biltrafik

Vid ombyggnationen kan biltrafiken behöva stängas av, men det gäller kortare tider och endast en delsträcka i taget. Befintliga väg- och fastighetsanslutningar ska vara i funktion under hela byggtiden.

 • Delsträcka 1 mellan Kengisgatan och Myntvägen
 • Delsträcka 2 mellan Myntvägen och Soukolovägen
 • Delsträcka 3 mellan Soukolovägen och Skolvägen
 • Delsträcka 4 mellan Skolvägen och Förvaltningsvägen

Cirkulationsplats

En cirkulationsplats har byggts mellan väg 99 (Genvägen) och väg 392 (Teknikvägen). Den färdigställdes 2015. Läs mer via länken nedan.

Kengisgatan

Kengisgatan har byggts om mellan väg 99 (Genvägen) och Tornedalsvägen. Den färdigställdes 2016.