Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Långtrader på landsväg

Väg 373, Svensbyn-Vitsand

Väg 373 mellan Svensbyn och Vitsand i Piteå kommun, är smal och har bitvis låg standard. Därför planerar Trafikverket att bredda vägen, bygga mitträcken samt en gång- och cykelväg för att förbättra trafiksäkerheten.

Väg 373 är en viktig sträcka för såväl pendlingstrafik som yrkestrafik och turister. Mellan Svensbyn och Vitsand är vägen smal. Standarden är bitvis låg. Det ligger bostadshus nära vägen och vissa fastighetsutfarter har skymd sikt. Trafikverket planerar att bygga om väg 373 mellan Vitsand och väg 550 väster om Svensbyn i befintlig sträckning, en sträcka på 5,5 kilometer.'

Det här ska vi göra:

  • Breddning av väg
  • Mötesseparering 2+1-väg
  • Gång- och cykelväg, mestadels friliggande
  • Två broar
  • Bulleråtgärder
  • Viltstängsel
  • Hållplatser
  • Ledningsarbeten

Fördjupning

Sträckan Vitsand-Svensbyn, längs väg 373, utgör en viktig transportled från inland till kust. Avståndet mellan Svensbyn och Piteå centrum är så kort att cykelpendling är en attraktiv möjlighet men det saknas gång- och cykelväg. Delar av sträckan har bebyggelse nära vägen och det finns några skymda korsningar. Längs sträckan finns friluftsområdet Lindbäcksstadion och hembygdsområdet Swensbylijda. Vägen här är smal och dagens utformning innebär att det finns risk för svåra olyckor.

Projektet startar ca 200 m väster om befintlig korsning med väg 550 (mot Roknäs) och når i öster befintlig 4-vägskorsning i Vitsand samt hållplatser vid korsning med väg 930. Vägplanen omfattar mitträckesseparerad 2+1-väg samt en friliggande gång- och cykelväg.

Syftet med åtgärden är att förbättra trafiksäkerheten på väg 373. Delen E4-Vitsand har åtgärdats med mittseparering under 2016, sträckan Vitsand-Svensbyn kvarstår.