Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Blommor längs vägkanten och en bil på vägen

Väg 573, Busshållplatser i Norrfjärden

Trafikverket, i samarbete med Piteå kommun och Länstrafiken Norrbotten, har byggt åtta nya busshållplatser med anslutande gång- och cykelvägar längs väg 573 (Norra Altervägen) i Norrfjärden.

Syftet med projektet är att öka tillgängligheten till den regionala kollektivtrafiken för området i sin helhet, samt öka trafiksäkerheten och tryggheten för oskyddade trafikanter på Porsnäsvägen.

Tidigare körde bussarna på den parallella vägen Porsnäsvägen, en villagata som har tätt mellan korsningar och utfarter. Dessutom hade de boende på motsatt sida om väg 573 långt att gå till busshållplatserna på Porsnäsvägen. Vi har därför byggt åtta nya busshållplatser längs väg 573 i Norrfjärden, som har ersatt hållplatserna längs Porsnäsvägen. Vid de nya busshållplatserna har vi också byggt anslutningar till gång- och cykelvägar.  

Bygget startade i slutet av september 2018 och togs i drift i augusti 2019.