Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg genom by med röda stugor

Väg 590/968, Gammelstads kyrkstad, kulturrestaurering

Gammelstads kyrkstad utgörs av en unik kulturmiljö och tillhör ett av världsarven. Vägarna genom kyrkstaden har stora brister i sin nuvarande utformning.

Det finns idag problem med avvattning och snöröjning av väg 590, Gamla Bodenvägen och väg 968, Rutviksvägen, vilket påverkar kyrkstadens bebyggelser och tomter intill vägen.

Vi kommer att bygga om vägarna för att undvika dessa problem genom att exempelvis sänka vägen, anlägga diken och anpassa korsningar. Vägarna kommer att anpassas till den unika miljön i kyrkstaden och förbättras för fotgängare genom att anlägga gångytor.

Rutviksvägen kommer att åtgärdas under sommaren 2020 och Gamla Bodenvägen under sommaren 2021. I samband med byggnationen kommer vägarna stängas av för fordonstrafik, cyklister och gående. Rutviksvägen stängs av den 15 juni till den 31 oktober 2020. Planen var att öppna vägen i mitten av oktober men då sprängningsarbetena blev mer omfattande än beräknat förlängs avstängningen ett par veckor. Vi hoppas på överseende med störningarna som arbetena orsakar.

Trafikanter uppmanas ta andra vägar under tiden. Fordonstrafik till och från Rutvik hänvisas att köra via E4 och väg 97. Med cykel och till fots kan man ta sig via Gamla Hamngatan (se karta längre ner på sidan).

Projektet sker i samarbete med Luleå kommun och vi projekterar även för åtgärder på två kommunala vägar; Framlämningsvägen på sträckan Gamla Bodenvägen-Jordbrogränd, samt Lulevägen på sträckan Sockenvägen-Häradsvägen.