Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd för vägarna som ska anpassas till kulturmiljön

Gammelstads kyrkstad utgörs av en unik kulturmiljö och tillhör ett av världsarven på UNESCO:s världsarvslista. Vägarna genom kyrkstaden har brister i sin nuvarande utformning och behöver därför rustas upp. I slutet på juni hölls ett samrådsmöte.

Samrådsmötet hölls i Petrigården i Gammelstads kyrkstad. Intresset bland kyrkstugeägare och andra var stort, närmare 150 personer besökte mötet och fick information om åtgärderna som planeras.

Det finns idag problem med vatten som rinner av vägarna och drabbar kyrkstadens bebyggelse intill vägarna. Vägarna är även svåra att snöröja och många upplever att gällande hastighetsgräns inte hålls. Trafikverket planerar därför att bygga om delar av väg 590, gamla Bodenvägen och väg 968, Rutviksvägen,

– Vi vill komma till rätta med problemen genom att exempelvis sänka vägen, anlägga diken och anpassa korsningar, säger Fredrik Olofsson, projektledare.  – Vägarna behöver även förbättras för fotgängare eftersom gångytor saknas idag.

Projektet sker i samarbete med Luleå kommun, och åtgärder planeras även på de två kommunala vägarna Framlämningsvägen mellan korsningen till Gamla Bodenvägen och Jordbrogränd, samt Lulevägen på sträckan mellan Sockenvägen och Häradsvägen.Alla som vill komma med synpunkter på åtgärderna kan lämna dem fram till 28 juli. Sen ska synpunkterna behandlas och redovisas i en samrådsredogörelse.

Byggstart sker preliminärt under 2018 med en beräknad byggtid på cirka två år.