Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Röd långtradare på väg

Väg 720, Kalix-Björkfors, bärighetsåtgärder

Vägen mellan Kalix och Björkfors är 12 kilometer lång och en viktig pendlingslänk mellan E4 och väg 398. Den ger också kortare väg för näringslivets transporter. Vägen har bärighetsskador och är i behov av upprustning för att öka trafiksäkerheten.

Trafikverket planerar att förstärka och tjälsäkra väg 720 för att upprätthålla högsta bärighetsklass året runt. Halva sträckan är utpekad som kulturväg, eftersom den haft samma sträckning sen 1870-talet.

Vägentreprenaden har startat 2020 med undantag för första delen av sträckan ca 3,1 km som ligger inom vattenskyddsområde. Byggnationen har nu vinteruppehåll. Färdigställande av pågående byggnation kommer att ske hösten 2021.

Byggstart inom vattenskyddsområdet har skjutits fram med anledning att vi inväntantar beslut från länsstyrelsen. Vägsträckan inom vattenskyddsområdet planeras att starta barmarksperioden 2021 och färdigställas hösten 2022.