Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Träd intill vatten

Väg 721, Gammelgården, ny väg

En sträcka i Gammelgården vid Kalix älv behöver flyttas för att minimera risken för skred och ras.

En del av väg 721 öster om Gammelgården går intill Kalix älv där slänten eroderar. För att säkerställa vägen mot ras och skred planeras en ny vägsträcka ungefär 70 meter i nordlig riktning från riskområdet. Den nya sträckan blir cirka 1 kilometer lång och får en asfaltsbelagd vägbredd på 7,5 meter.

Första delen byggdes sommaren 2018. Den nya vägsträckningen kommer i första skedet att belastas med överlast. Syftet är att marken ska utsättas för nedtryckning för att minimera sättningar på färdig väg. Överlasten kommer att ligga i 1,5-2 år tills sättningarna har tagit ut sig. Därefter byggs den nya vägen som beräknas vara klar 2020.

Kalix kommun planerar samtidigt för en gång- och cykelväg i området.

Projektet i Gammelgården är en så kallad riskreducerande åtgärd. Läs mer om vad en riskreducerande åtgärd är under Fördjupning.