Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Träd intill vatten

Väg 721, Gammelgården, ny väg

En sträcka i Gammelgården vid Kalix älv behöver flyttas för att minimera risken för skred och ras.

En del av väg 721 öster om Gammelgården går intill Kalix älv där slänten eroderar. För att säkerställa vägen mot ras och skred planeras en ny vägsträcka ungefär 70 meter i nordlig riktning från riskområdet. Den nya sträckan blir cirka 1 kilometer lång och får en asfaltsbelagd vägbredd på 7,5 meter.

Vägen öppnades för trafik 2020.  Justeringar av vägen och ett lager till med beläggning kommer att ske sommaren 2021.

Kalix kommun planerar samtidigt för en gång- och cykelväg i området.

Projektet i Gammelgården är en så kallad riskreducerande åtgärd. Läs mer om vad en riskreducerande åtgärd är under Fördjupning.