Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg genom by

Väg 841, Haapakylä–Kivijärvi, bärighetsåtgärder

Väg 841 mellan Haapakylä och Kivijärvi är viktig för skogindustrin. Vägen har tjälskador och behöver förstärkas. Det kommer innebära att trafiksäkerheten och framkomligheten ökar.

Vi förstärker vägen för ökad bärighet samt åtgärdar tjälskador. Vi ser även över avvattningen av vägdiken, utloppsdiken, vägtrummor och sidotrummor. Sträckan består av två etapper. 

Den första etappen, Haapakylä - Siekasjärvi, byggde vi mellan 2017 och 2018. Efter färdigställandet uppstod skador som krävde åtgärder. De genomfördes men nya skador uppstod som nu åtgärdas. Ett arbete som blir klart i sin helhet under 2022. 

Under hösten 2021 kommer vi asfaltera cirka 16 km av totalt 27 km. Resterande sträcka asfalteras under 2022. Framtill dess kan framkomligheten påverkas, framförallt vid nederbörd. Hastigheten kan vara nedsatt på delar av sträckan under tiden som arbete pågår. Vi beklagar de besvär som arbetet kan orsaka.

Den andra etappen, Siekasjärvi-Kivijärvi, började vi bygga i juni 2019 och den blev klar i sin helhet under 2021.