Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilar kommer körandes på väg

Väg 97, Södra Sunderbyn-Sävast, mötesfri väg

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten byggs sträckan Södra Sunderbyn-Sävast om till mötesfri väg.

Arbetet startade i mars 2020 och ska vara klart till största delen under hösten 2021. Då kommer hela sträckan mellan Luleå och Boden vara mötesfri. Det här ska vi göra under ombyggnationen av den 12 km långa sträckan:

  • bredda vägen på större delen av sträckan
  • sätta upp mitträcken
  • bygga tre nya trafikplatser: Norra Sunderbyn, Sävastnäs och Sävastön
  • bygga ett nytt parallellvägnät vid sidan om väg 97
  • stänga ett 70-tal direktutfarter till väg 97 för att öka trafiksäkerheten
  • bygga tre planskilda passager för det rörliga friluftslivet
  • bygga nya, säkrare busshållplatser
  • bullerskyddsåtgärder

Väg 97 mellan Luleå och Boden är en av landets mest trafikfarliga sträckor. En stor mängd arbetspendlare trafikerar vägen dagligen. Vägen är också en viktig utryckningsväg på grund av närheten till länssjukhuset i Sunderbyn. Därför är det angeläget att förbättra trafiksäkerheten.

Trafikstörningar

Väg 97 ska vara öppen under hela byggtiden. Däremot kommer framkomligheten periodvis att vara begränsad på grund av avsmalnade körfält och nedsatt hastighet. I samband med arbeten nattetid kan ett körfält stängas och trafiken regleras då med lots. Planera för längre restid mellan Boden och Luleå och välj om möjligt andra färdsätt. Byggtrafik och transporter förekommer under hela byggtiden.

Tänk på att vägen är en arbetsplats så ta det försiktigt, håll hastighetsbegränsningarna och följ skyltningen.