Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilar kommer körandes på väg

Väg 97, Södra Sunderbyn-Sävast, mötesfri väg

Trafikverket planerar för att bygga om väg 97 mellan Södra Sunderbyn och Sävast till en mötesfri landsväg med mitträcke, för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan Luleå och Boden.

Väg 97 mellan Gammelstad och Boden tillhör en av landets mest trafikfarliga sträckor. En stor mängd arbetspendlare trafikerar vägen dagligen. Vägen är också en viktig utryckningsväg på grund av närheten till länssjukhuset i Sunderbyn. Därför är det angeläget att förbättra trafiksäkerheten.

Sträckan mellan Södra Sunderbyn och Sävast är 12 kilometer lång och byggs om i befintligt läge till en mötesfri väg med 2+1- och 2+2-körfält, separerade med mitträcken.

Följande åtgärder planeras

  • Den nuvarande vägbredden på 13 meter breddas till 16 meter på sträckor med 2+2 körfält.
  • Tre nya trafikplatser byggs längs sträckan.
  • Nytt parallellvägnät.
  • Fyra planskilda passager för det rörliga friluftslivet byggs.
  • Enskilda vägar anläggs för att nå fastigheter.  
  • Samtliga direktanslutningar till väg 97 stängs och trafikanterna hänvisas till mer trafiksäkra korsningar.
  • Förbättringar för kollektivtrafiken med säkra busshållplatser.

Se också Virtual Reality-filmer över trafikplatserna i Norra Sunderbyn och Sävastön (extern webbplats)

Orienteringskarta Södra Sunderbyn-Sävast (pdf-fil, 1,1 MB)

Näraliggande projekt: Bullerskärmar i Sävast

Bullerskärmar ska sättas upp i Sävast. Läs mer om projektet Bulleråtgärder längs väg och järnväg (där bullerskärmar i Sävast ingår).