Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggdagbok 2021

I vår byggdagbok kan du följa arbetet med mötesfri väg Södra Sunderbyn-Sävast.

Byggdagbok 2020

Vecka 17

Under förra veckan har vi fortsatt fylla material på parallellvägen som ska gå mellan Norra Sunderbyn och Nordanträsk. Vi har också förberett för kommande arbeten genom att bland annat snöröja. På väg 588 mellan Sävastnäs och Gamla Sävast har vi utfört en del dikningsarbeten och förberett inför elarbeten som kommer påbörjas under maj.

Vid informationsplatsen i Norra Sunderbyn har vi ställt i ordning inför schaktarbeten som kommer påbörjas under nästa vecka. Där kommer en gång- och cykelväg byggas för att oskyddade trafikanter ska kunna ta sig säkert till busshållplatserna som ska byggas där. Gång- och cykelvägen kommer gå under väg 97 och trafiken kommer ledas om på en omfart under byggtiden.

Längs väg 97 har vi fortsatt avverkat för bullerskydd och även rivit delar av viltstängslet. Under denna vecka kommer vi utföra dikningsarbeten längs väg 97. Detta kommer börja i Norra Sunderbyn i riktning mot Luleå.

På trafikplatserna i Norra Sunderbyn och på Sävastön har vi gjort formar, armerat och lagt tätskikt för länkplattorna som ska gjutas för att sammanlänka broarna med väg 97.

På bron i Sävastnäs har vi armerat och lagt in de sista installationerna som ska göras klart innan gjutning. Under denna vecka kommer vi gjuta farbanan.

På den nya parallellvägen mellan trafikplatsen på Sävastön och Gamla Sävast har vi fortsatt fylla material på vägen. Vi har även lagt ner rör för installationer så som el och ställt fundament för belysningsstolparna.

Resized_20210415_145536.jpg

Vecka 15

På parallellvägen som ska gå mellan Norra Sunderbyn och Nordanträsk pågår nu arbeten med att lägga ut material för att öka bärigheten i marken. När vi fått den sättning i marken som krävs för att få bärighet kommer vi ta bort detta material.

Under kommande veckor börjar vi köra bort materialet (så kallade överlaster) som ligger längs väg 97 söder om trafikplatsen i Norra Sunderbyn. Materialet kommer köras till trafikplatsen i Norra Sunderbyn där vi nu fortsätter bygga trafikplatsen. Det kommer även ske en del dikningsarbeten och uppbyggnad av bullervallar längs olika delar av väg 97.

De senaste veckorna har vi avverkat en del där vi senare ska bygga bullerskärmar. Detta kommer fortsätta till och från under några veckor.

Under de senaste veckorna har vi arbetat vidare med bron vid den nya trafikplatsen i Sävastnäs. Just nu pågår armering av farbanan och på gjutformen sker dubblering av kantbalken. Samtidigt som detta monterar vi utrustning för installationer som ska byggas in i formen, exempelvis el. Detta arbete kommer fortsätta även vecka 16. Från väg 97 syns inte så mycket av arbetet som sker uppe på bron och det påverkar inte trafiken.

Över Sävastån där vi bygger en väg från nya trafikplatsen på Sävastön till Gamla Sävast har vi lagt färdigt rörbron i Sävastån. Denna vecka har vi kört in material till vägen som ska gå över bron.

Resized_20210413_160128.jpg

Under vecka 16 kommer vi göra arbeten vid broarna på trafikplatserna i Norra Sunderbyn och på Sävastön. Då ska broarna sammanlänkas med väg 97 genom att vi lägger länkplattor och motfyllning mot bron. Denna vecka förbereder vi inför dessa arbeten med att sätta upp tillfälliga räcken.

I slutet av april kommer vi påbörja arbeten med den blivande gång- och cykelvägen som ska gå under väg 97 i höjd med informationsplatsen i Södra Sunderbyn. Mer information om detta kommer innan arbetena påverkar trafikanterna.

Vecka 10

700 2021-03-02 Bro42 (AS1).jpg

Under de senaste två veckorna har vi gjort förberedande arbeten och gjutit brostöd på den nya bron vid trafikplatsen i Sävastnäs. Under den här veckan kommer vi fortsätta arbetet med formen för farbanan på bron.

700 IMG_6079.jpg

Över Sävastån, där vi bygger en väg från nya trafikplatsen på Sävastön till Gamla Sävast, har vi tidigare schaktat för trumbädden där den nya rörbron ska ligga. Denna vecka ska vi göra färdigt trumbädden och göra klart för att ta emot rörbron som levereras under nästa vecka.

Inget av dessa arbeten påverkar trafikanterna.

Vecka 3

sävast v 3.jpg

I dagsläget pågår arbeten med den nya bron vid trafikplatsen i Sävastnäs. Det pågår även en del VA-arbeten i samma område. Detta arbete berör dock inte trafikanterna.

Arbeten med bron över Sävastån är planerade att påbörjas i mitten av februari. Trafikanterna kommer inte påverkas av detta arbete.

Under början av april kommer arbeten med bron vid informationsplatsen i Norra Sunderbyn att påbörjas. I samband med detta kommer trafiken att ledas förbi via omfartsvägen som redan är byggd intill väg 97.

Under maj månad kommer flera arbeten längs sträckan att återupptas. Det första som är planerat att göra är att schakta bort överlasterna (det tillfälliga materialet). Arbeten med att bygga klart de tre trafikplatserna kommer starta i ett tidigt skede. Materialet från överlasterna ska användas till att färdigställa trafikplatserna.