Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förberedelser pågår

En mängd olika förberedelser pågår just nu för att vi ska kunna vara beredda att påbörja ombyggnationen av väg 97.

Trafikverket arbetar vidare med projektet och upphandling av entreprenör pågår.

Under 2019 utförs förberedande arbeten med flytt av befintliga ledningar, de utförs av respektive ledningsägare.

I vägplanen ingår bullerskyddsåtgärder utanför vägområdet i form av fasad/fönsteråtgärd och/eller lokalt skydd vid uteplats. Vi har utfört bullerinventeringar på berörda fastigheter under våren och sommaren 2019. Utifrån denna undersökning beslutas om åtgärd krävs.

En anläggningsförrättning är påbörjad för nya enskilda vägar. Lantmäteriet har under sommaren haft arbetsmöten med berörda fastighetsägare. Arbetsgrupper är bildade och arbetet fortsätter under hösten 2019.

Trafikverket har genomfört juridisk stängning av direktutfarter till väg 97. Inga utfarter stängs fysiskt innan ersättningsväg är färdigbyggd.

Mark för nytt vägområde är tagen i anspråk och markerad med snitslar i terrängen. Berörd skog är värderad och stämplad. Åkermark är brukbar växtsäsongen 2019.

Trafikverket planerar att bjuda in till ett informationsmöte inför byggstart av väg 97.