Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så här långt har vi hunnit första året

I mars 2020 började vi bygga den mötesfria vägen mellan Södra Sunderbyn och Sävast. Nu har vi sammanfattat det vi gjort under 2020. Det är en hel del!

Här är ett axplock av vad vi har gjort hittills:

  • Väg 97: påbörjat breddning av vägen, bytt vägtrummor, ledningsarbeten.
  • Trafikplats Norra Sunderbyn och Sävastön: gjutit broar, påbörjat av- och påfartsramper, byggt murar.
  • Trafikplats Sävastnäs: gjutit bottenplattor, påbörjat av- och påfartsramper.
  • Påbörjat byggande av nya parallellvägar vid sidan om väg 97, inklusive ny vägbank mellan Sävastön och Gamla Sävast.
  • Byggt ny rörbro för det rörliga friluftslivet under väg 97 vid Boden Business Park.

Under vintern pågår en del mindre arbeten men inget som påverkar trafiken i någon större omfattning. I april kommer de mer trafikpåverkande jobben igång igen. Den mötesfria vägen ska vara färdigbyggd hösten 2022.