Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 534 mellan Nygård och Åträsk.

Väg 543, Nygård–Åträsk, bärighetsåtgärder

Vi  förbättrar trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 543 mellan Nygård och Åträsk i Piteå kommun. Sträckan som är 25 kilometer har bärighetsbrister och tjälskador.

Med utbyggnad av vindkraft i området och ökad tung trafik kommer vägens betydelse och kraven på bärighet och framkomlighet att öka. Trafikverket vill säkerställa högsta bärighetsklass, förbättra plan- och profilstandard där behov finns samt säkerställa vägens funktion för näringslivet. Vi vill åtgärda partier med bärighetsbrister och tjäluppfrysningar, göra kurvrätningar, kurvbreddningar och profiljusteringar där behov finns samt byta ut trummor och rörbroar vid behov. Befintlig bro över Lillpiteälven kommer att bytas ut.

Läs mer om projektet under fördjupning.