Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 94, Älvsbyn–Korsträsk, gång- och cykelväg

Trafikverket bygger en gång- och cykelväg mellan Älvsbyn och Korsträsk, längs med väg 94 för att förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Från Älvsbyn fram till Kanisbacken finns i dag en belyst gång- och cykelväg. Sträckan vidare till Korsträsk saknar dock en trygg förbindelse för oskyddade trafikanter. Trafikverket bygger därför en ny, ca 2 km lång, gång- och cykelväg längs väg 94 och rustar upp belysningen längs väg 665 genom Sågfors och från Sågfors till Korsträsk.

Det här ska vi göra:

  • Bygga en ny, ca 2 km lång, gång- och cykelväg.  På delar av sträckan blir gång- och cykelvägen friliggande och på andra delar blir den avskild från väg 94 med kantsten. 
  • Bygga en ny busshållplats och flytta en busshållplats som tillgänglighetsanpassas enligt  dagens krav. 
  • Byta ut rörbron över Korsträskbäcken till en bantrumma.
  • Bygga en gång- och cykelbro bredvid vägbron över järnvägen vid Korsträsk.
  • Komplettera belysningsanläggningen längs väg 665 med flera ljuspunkter.
  • Förstärka och lägga ny beläggning på väg 94. 

Trafikstörningar

Framkomligheten kommer i perioder att vara begränsad på grund av avsmalnade körfält, nedsatt hastighet och trafikreglering. Omledning av trafiken från Väg 94 till Väg 665 kommer att ske under en begränsad tid. Byggtrafik och transporter förekommer under hela byggtiden. Välj om möjligt andra vägar.

Vi ber om överseende med de störningar som arbetet orsakar och uppmanar alla trafikanter att visa hänsyn. Tänk också på säkerheten för de som arbetar vid vägen.