Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Karta över förstudieområdet mellan korsträsk och Älvsbyn.

Väg 94, Älvsbyn–Korsträsk, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar en gång- och cykelväg mellan Älvsbyn och Korsträsk, längs med väg 94 för att förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Från Älvsbyn fram till Kanisbacken finns i dag en belyst gång- och cykelväg. Sträckan vidare till Korsträsk saknar dock en trygg förbindelse för oskyddade trafikanter. Trafikverket planerar därför att rusta upp belysningen längs väg 665 genom Sågfors och från Sågfors till Korsträsk anlägga en ny, ca 2 km lång, gång- och cykelväg längs väg 94.

Läs mer om projektet under Fördjupning.