Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Karta över förstudieområdet mellan korsträsk och Älvsbyn.

Väg 94, Älvsbyn–Korsträsk, gång- och cykelväg

Trafikverket bygger en gång- och cykelväg mellan Älvsbyn och Korsträsk, längs med väg 94 för att förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Från Älvsbyn fram till Kanisbacken finns i dag en belyst gång- och cykelväg. Sträckan vidare till Korsträsk saknar dock en trygg förbindelse för oskyddade trafikanter. Trafikverket rustar därför upp belysningen längs väg 665 genom Sågfors och från Sågfors till Korsträsk och bygger en ny, ca 2 km lång, gång- och cykelväg längs väg 94.

Det här ska vi göra:

  • Bygga en ny, ca 2 km lång, gång- och cykelväg.  På delar av sträckan blir gång- och cykelvägen friliggande och på andra delar blir den avskild från väg 94 med kantsten. 
  • Bygga en ny busshållplats och flytta en busshållplats som tillgänglighetsanpassas enligt  dagens krav. 
  • Byta ut rörbron över Korsträskbäcken till en bantrumma.
  • Bygga en gång- och cykelbro bredvid vägbron över järnvägen vid Korsträsk.
  • Komplettera belysningsanläggningen längs väg 665 med flera ljuspunkter.
  • Förstärka och lägga ny beläggning på väg 94. 

Infoblad till närboende juni 2020

Läs mer om projektet under Fördjupning.