Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Närbild på en utter.

Vandringshinder, Torne och Kalix älvar

Många vägtrummor i Torne och Kalix älvars avrinningssystem utgör vandringshinder för vattenlevande djur och organismer. Vi ska byta ut dessa trummor och på så sätt få bort hindret och förbättra den ekologiska mångfalden. Totalt handlar det om 14 trummor.

Under 2021 planerar vi att byta ut vägtrummorna mot nya rörbroar för att ta bort de vandringshinder för följande vattendrag i Pajala kommun:

 • Syväjoki, under väg 939
 • Koijuoja, under väg 403
 • Kahujok, under väg 884
 • Penäjäoja, under väg 99

Under byggtiden när det gäller Syväjoki kommer vi ha en tillfällig förbifart för trafik längs väg 939. Detsamma kommer även att gälla väg 99 när arbetet vid Penäjäoja genomförs. Däremot väg 403 och väg 884 kommer trafiken att ledas om inom befintligt vägområde när vi bygger vid vattendragen Kahujoki och Koijuoja.

Produktion 2021

 • Januari–Mars: Koijuoja
 • Februari–Mars: Syväjoki
 • April–juni: Kahujoki
 • August–-september: Penäjäoja

Återställning av mark för de rörbroar som byggs vintertid sker under sommaren 2021.

Vi har under sommar och höst år 2019 och år 2020 åtgärdat vandringshinder längs följande vattendrag:

 • Kvarnbäcken, under väg 696, i Kalix kommun.
 • Pyhäjoki, under väg 857, i Övertorneå kommun
 • Myllyoja, under väg 99, i Övertorneå kommun
 • Vyönioja, under väg 856.2, i Övertorneå kommun
 • Aihkioja, under väg 856, i Övertorneå kommun