Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

snabbt tåg vid plankorsning

Plankorsningen vid Högtorpsgatan i Hallsberg

Trafikverket har gjort en åtgärdsvalsstudie för trafikering på väg och järnväg förbi plankorsningen vid Högtorpsgatan i Hallsberg. Studien föreslår lösningar för att öka kapaciteten på järnvägen och minska järnvägens barriäreffekt i Hallsberg.

Åtgärdsvalsstudien med förslag på fortsatt inriktning blev klar våren 2015. Länk till rapporten hittar du på denna sida.

Samarbete kring rapport och förslag

Brister, behov och förslag har arbetats fram i samarbete med Hallsbergs kommun och Region Örebro. Under 2014 genomfördes workshops med fokus på en gemensam bild av dagens behov och brister. Det är angeläget att hitta en effektiv lösning på problemen med de långa tider som fällda bommarna begränsar vägtrafiken i Hallsberg.

I rapporten presenteras förslag på tänkbara lösningar vid Högtorpsgatan för att minska hinder av järnvägen genom Hallsberg och för att skapa en bättre centrum-miljö.