Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En pojke på ett tåg pekar. En blå lastbil susar förbi.

Tidplan och aktiviteter – Åtgärdsvalsstudie stråket Stockholm–Oslo

Olika aktiviteter ingår i studien av stråket mellan Stockholm och Oslo. Vi genomför workshoppar och intervjuer för att få in så heltäckande underlag som möjligt. Här kan du se vilka aktiviteter vi planerar att genomföra, och när.

September–oktober 2016

Två olika workshoppar med inbjudna representanter från olika grupper av intressenter. Vi strävar efter att få en bred representation från lokala och regionala aktörer.

November 2016

Resultatet av workshopparna analyseras och sammanställs.

December–januari 2017

Sammanställning av delrapport, förberedelser för etapp 2 av arbetet.

Februari 2017

Delrapport presenteras.

Maj–september 2017

Fördjupade analyser inklusive ytterligare två workshops.

Oktober–november 2017

Slutrapport med tänkbara åtgärdspaket.

Mars 2018

Samtal inför avsiktsförklaring om fortsatt samverkan.

2019

Under året kommer en avsiktsförklaring tecknas om ansvar för genomförandet av samverkan, utredningar och åtgärder för stärkt tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa inom stråket. Avsiktsförklaringen kommer att tecknas mellan Trafikverket, Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen och berörda län, regioner och fylkeskommuner.