Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Örebro resecentrum.

Foto: Mostphotos.com

Järnvägsanläggningen i Örebro

Åtgärdsvalsstudien för Järnvägsanläggningen i Örebro är klar, efter dialog med samhällsplanerare, trafikoperatörer, trafikupphandlare och det lokala näringslivet. Tillsammans har vi formulerat förslag till gemensamma lösningar på kort och lång sikt.

Åtgärdsvalsstudien är geografiskt avgränsad till Örebro järnvägsanläggning, det vill säga sträckan från vattentornet "Svampen" i norr till Aspholmen/Gustavsvik i söder. Studien utgår från fyrstegsprincipen för att lösa trafikproblem och brister. Resultatet utgör ett underlag för att planera nationella och regionala åtgärder och investeringar i infrastrukturen. Sedan studien inleddes våren 2013 har Örebro kommun arbetat parallellt med att fördjupa den gällande översiktsplanen för området "Från Svampen till Gustavsvik". I arbetet ingår också detaljplaner och utformningen av ett förnyat resecentrum.

Olika åtgärder ska möta framtidens behov

En fungerande och attraktiv järnvägsanläggning i Örebro, för person- och godstrafik, måste klara de kapacitetskrav som förväntas 2030-2050.

Åtgärdsvalsstudien tar upp olika behov, som till exempel att

  • hantera fler vändande persontåg
  • skapa ett flexiblare Örebro C
  • kunna köra rakare spårvägar som ger en smidigare passage för godståg genom centrala delar av staden.

Åtgärdsvalsstudien har inte utrett möjligheten för nytt snabbtåg mellan Stockholm – Oslo, med passage igenom Örebro. Studien redovisar dock att ytterligare spår genom Örebro centrala delar kan vara möjligt i en framtid.