Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägarbeten som påverkar framkomligheten, Axbergshammar–Lilla Mon

Vägarbeten som påverkar framkomligheten på väg 50, Axbergshammar–Lilla Mon.

Här rapporterar vi om specifika, aktuella arbeten som påverkar trafiken. Förutom dessa kan det förekomma hastighetsbegränsningar eller kortare trafikregleringar med signal eller vakt. Störande arbeten kan utföras i hela arbetsområdet, under hela projektets byggtid.

Hastighetsbegränsning

Vägen är avsmalnad genom hela vägbyggesområdet.
Hastigheten är sänkt, vanligtvis till 70 km/tim, och sänks vid behov till 50 km/tim på kortare sträckor. 

Trafiken går på breddningssidan

Trafiken är överflyttad till breddningssidan, den nygjorda sidan av vägen, längs hela sträckan.

Omkörningsförbud

Det råder omkörningsförbud längs hela sträckan.

Beläggningsarbeten

Beläggningsarbeten pågår till och med vecka 27. Risk för köer.

Trafikplats Mogetorp

Arbetet med trafikplatsen vid Mogetorp påbörjas vecka 28 och beräknas pågå till och med vecka 34 (9 juli till och med 23 augusti).

Väg 832

Väg 832 beräknas vara klar för trafik vecka 34, när trafikplatsen öppnar.