Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Landsväg

Väg 50, Nykyrka−Brattebro backe, mötesfri väg

Vi arbetar med en vägplan för väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe. Projektet hette tidigare Medevi–Brattebro inklusive Nykyrka. Vi planerar att bygga om vägen till mötesseparerad landsväg för att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

Vägen är hårt belastad och en viktig transportväg för såväl tung trafik som för pendlingstrafik. En ombyggnad till mötesfri landsväg ger både ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på vägen.

Vi har studerat ett antal olika sträckningar och har nu beslutat att fortsätta med alternativ 2. Med alternativ 2 går vägen i nuvarande sträckning fram till Medevi och passerar väster om grustäkten vid Nydalen. Därefter går den på östra sidan av nuvarande väg 50.

Projektet med i nationell infrastrukturplan

Stäckan mellan Nykyrka och Brattebo backe på väg 50 finns med i den nationella infrastrukturplanen för 2018-2029, som regeringen fattade beslut om den 31 maj, 2018. Därmed har vi finansiering att bygga vägen.

– Vi gläds åt beskedet och fortsätter nu vårt arbete med vägplanen, säger projektledare Jonas Danielsson.

Projektet har planerad byggstart år 2022, med cirka tre års byggtid.

Här kan du läsa mer om den nationella infrastrukturplanen för 2018-2029.

Tack för synpunkter!

Vi har under våren haft ett avgränsningssamråd om miljökonsekvens-beskrivningen för organisationer och myndigheter. Tack för de synpunkter som kommit in, vi arbetar just nu med att sammanställa dessa.

Vad händer framöver?

Arbetet med vägplanen pågår. Den kommer att läggas ut för granskning framåt hösten 2018. Du kan läsa mer i planläggningsbeskrivningen i rutan Korta fakta.