Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Landsväg

Väg 50, Nykyrka−Brattebro backe, mötesfri väg

Vi arbetar med en vägplan för väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe. Projektet hette tidigare Medevi–Brattebro inklusive Nykyrka. Vi planerar att bygga om vägen till mötesseparerad landsväg för att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

Vägen är hårt belastad och en viktig transportväg för såväl tung trafik som för pendlingstrafik. En ombyggnad till mötesfri landsväg ger både ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på vägen.

Vi har studerat ett antal olika sträckningar och beslut finns att gå vidare med alternativ 2. Det innebär att vägen går i nuvarande sträckning fram till Medevi och passerar väster om grustäkten vid Nydalen. Därefter går den på östra sidan av nuvarande väg 50.

Projektet med i nationell infrastrukturplan

Stäckan mellan Nykyrka och Brattebo backe på väg 50 finns med i den nationella infrastrukturplanen för 2018-2029. Därmed har vi finansiering att bygga vägen.

– Vi gläds åt beskedet och fortsätter nu vårt arbete med vägplanen, och preliminärt kommer planen att ställas ut för granskning hösten 2019, säger projektledare Jonas Danielsson.

Projektet har planerad byggstart år 2022, med cirka tre års byggtid.

Här kan du läsa mer om den nationella infrastrukturplanen för 2018-2029.

Samråd på orten

Onsdagen den 24 oktober, 2018, höll vi samråd på orten för de som är särskilt berörda av indragningsärenden. Under dokument hittar du det material som vi presenterade.