Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

samrådsmöte på Almbro skola
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samrådsmöten i november

Vid ett samrådsmöte får de som berörs av vägbygget möjlighet att komma med frågor, förslag och synpunkter. Det rätar ut frågetecken och hjälper oss som bygger att få en tydligare bild av förutsättningarna för bygget.

Trafikverket ansvarar för planeringen av transportsystemet, så att både människor och gods kommer fram smidigt, grönt och tryggt. När vi planerar ett vägbygge försöker vi alltid skapa oss en så fullständig bild av förutsättningarna som möjligt. Det finns dock alltid sådant som inte är dokumenterat. Därför är samråden med närboende och andra berörda viktiga. VI lyssnar på alla förslag, synpunkter och önskemål, och väger in för- och nackdelar. Vår uppgift är också att väga enskilda önskemål mot allmänna intressen.

Samråd i Gällersta forngård
Torsdagen den 10 november mötte ett hundratal intresserade upp för att få information om vägbygget mellan Kvarntorp och Almbro, samt att få möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. Mötet hölls i Gällersta forngård, och bjöd bland annat på en åkning i den modell som används i planeringen. Du kan se filmen under nyheterna. Frågor som engagerade var exempelvis vilka vägar som kommer att stängas i och med vägbygget och möjligheterna att cykla utmed sträckan.

Samråd på Almbro skola
Almbro skola ligger nära vägen och eleverna som går där påverkas mycket av trafiken på väg 51 och i skolans närområde. Den 8 november träffade projektgruppen ett tjugotal engagerade föräldrar som har barn på Almbro skola. Efter en gemensam presentation delade deltagarna upp sig i grupper och fick diskutera och dokumentera hur de upplever trafiksäkerheten runt skolan och hur de skulle vilja ha det i framtiden.

Eftersom vi är angelägna om att även få med barnens perspektiv, så kommer vi att hålla ett samrådsmöte med elevrådet på Almbro skola, där elever från alla årskurser deltar.

Planeringsarbetet går vidare
Planeringsarbetet går nu vidare, och alla de synpunkter och frågor som kommit upp under samrådstiden kommer att beaktas. Var vi är i processen kan du se i Planläggningsbeskrivningen, under korta fakta.