Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Människor som cyklar

Väg 577-578, Finnerödja och Hasselfors, säkrare trafikmiljö

Trafikverket har tagit fram en förstudie eftersom vi vill förbättra trafiksäkerheten på väg 577/578 i Finnerödja och Hasselfors.

Det finns idag brister för oskyddade trafikanter på väg 577/578 i höjd med E20 i Finnerödja och Hasselfors. Hastigheterna är höga och de gångbanor och busshållplatser som finns behöver ses över.

Aktuellt

En gång- och cykelväg byggdes mellan Laxå och Finnerödja under 2013 i kommunal regi med finansiering utav Trafikverket.

Inga åtgärder planeras i Hasselfors under 2013–2015 på grund av brist på medel i gällande investeringsplan.