Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Barn som cyklar

Väg 823, Glanshammar−Örebro, gång- och cykelväg

Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg utmed väg 823 mellan Örebro och Glanshammar för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Byggstart var våren 2018 och vi kan öppna för trafik vintern 2019/2020.

Vi vill skapa en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna. Den planerade gång- och cykelvägen längs väg 823 är separerad från övrig vägtrafik. Vi hoppas att åtgärden leder till att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil.

Byggskyltarna är uppsatta

Vad händer nu?

Vi har schaktat för VA-ledningen från korsningen Myrö/Väg 823 hela vägen fram till Sätterbäcken. I höjd med Sätterbäcken har vi anlagt förberedande ledningar och anslutningsvägar för den kommande pumpstationen. Samtliga nio skyddsrör har hammarborrats på de platser där VA-ledningarna korsar väg 823. Under Äverstaån har vi dragit VA-ledningarna med så kallad styrd borrning.

Vägkroppen för cykelvägen är uppbyggd, från korsningen Myrö/Väg 823, hela vägen fram till Sätterbäcken. Vi har spikat ca en km kantsten, fräst den nuvarande beläggningen och lagt ut nytt asfaltsgrus. Två trummor under vägen är utbytta, och strax väster om Rinkaby har vi monterat ca 100 meter stödmur.

Kommande arbeten

Efter julledigheterna kommer vi att börja schakta för VA-ledningarna öster om Rinkaby. Här räknar vi med mer berg, och det betyder vi kommer att behöva spränga en del under årets första månader. Samtidigt kommer vi att förlänga rörbron över Sätterbäcken. Vi börjar också att montera stödmuren och att anlägga cykelvägen genom Rinkaby. Det innebär troligen att vi kommer att reglera trafiken med trafikljus där.