Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Barn som cyklar

Väg 823, Glanshammar−Örebro, gång- och cykelväg

Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg utmed väg 823 mellan Örebro och Glanshammar för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Byggstart var våren 2018 och att vi kan öppna för trafik vintern 2019/2020.

Vi vill skapa en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna. Den planerade gång- och cykelvägen längs väg 823 är separerad från övrig vägtrafik. Vi hoppas att åtgärden leder till att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil.

Vi har börjat avtäcka vegetationen från Myrökorset fram till Lövsta. Utöver det flyttar Eon sin befintliga elkabel längs med samma sträcka.

Kyrka längs med GC-vägen

Vad händer nu?

Vi planerar för ledningsarbeten som behöver göras i samband med byggandet av cykelvägen. Vissa ledningar ska ligga under själva cykelvägen, andra ledningar måste ligga under vägdiket. Ledningsägarna gör förberedande projekteringar och har tagit kontakt med de markägare som berörs av ledningsarbetena. Vissa av våra arbeten kan vara störande och framkomligheten vara nedsatt under byggtiden. Vi hoppas att du som bor nära har förståelse och att du ser fram emot att cykla på den nya vägen.