Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E18, Ekebrykorset, Karlskoga

Ekebykorset i Karlskoga

E18, Ekebykorset, Karlskoga

Trafikverket arbetar med att upprätta en vägplan för ombyggnation av E18, Ekebykorset i Karlskoga.

Vägplanen beräknas bli fastställd under hösten 2018. I första hand vill vi fokusera på att göra korsningen säkrare och tryggare för alla oskyddade trafikanter som korsar E18. I övrigt eftersträvar vi, som alltid, en optimal trafiklösning utifrån både framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö.

Vad händer framöver?

Under våren 2018 är vägplanen lämnad för fastställelse och vi jobbar vidare med de detaljerade bygghandlingarna.

Under november 2017 har vägplanen ställts ut för granskning och allmänheten hade då möjlighet att lämna synpunkter. Vi har sammanställt alla synpunkter som har kommit in och bemött dessa. Tillsammans med de inkomna synpunkterna har vägplanen skickats till länsstyrelsen för yttrande. Länsstyrelsen har tillstyrkt förslag på vägplanen.

Faställelseprövning under sommaren 2018

Under senvåren 2018 har vägplanen skickats till Trafikverkets enhet för juridik och planprövning för den så kallade fastställelseprövningen. Berörda fastighetsägare informeras om fastställelsebeslutet, och det är detta beslut som sedan formellt kan överklagas till regeringen.

En fastställd plan ger Trafikverket rätt att ta mark i anspråk som behövs för vägändamål.