Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

busskurer i fjugesta

Kollektivtrafikåtgärder Fjugesta–Garphyttan

Vi bygger om busshållplatser och en vändplats mellan Fjugesta och Garphyttan.

I samarbete med Länstrafiken och Örebro och Lekebergs kommuner bygger vi om och höjer standaren på busshållplatser och en vändplats mellan Fjugesta och Garphyttan. Det kommer att förbättra säkerheten och öka tryggheten för resenärer. Vi har handlat upp en entreprenör för byggnationen av busshållplatserna och våra arbeten pågår.

Information om avstängning av Fjugesta Letstig för arbete med busshållplats Tingshuset

Under perioden 9-27 april 2018 kommer Fjugesta Letstig att vara avstängd för trafik i höjd med busshållplats Tingshuset. Vi återställer en nyligen anlagd så kallad timglashållplats till att bli körbanehållplats igen. Anledningen till återställandet är att Trafikverket, efter anläggandet av timglashållplatsen, har insett att utformningen blev mindre lyckad, dels utifrån placering och dels utifrån kvarvarande vägbredd mellan busskantstenarna.

I samband med ombyggnationen kommer även en gångbana att anläggas, från norra hållplatsläget Tingshuset, förbi och bakom ekarna och fram till Vallgatans befintliga övergångsställe.

Under aktuell period för trafikavstängning kommer fordonstrafiken att ledas om via intilliggande vägar Ekhagagatan och Vallgatan. Busshållplatsen Tingshuset kommer att vara stängd under aktuell period.